Et forbillede for det danske forsvar

I 1996 stiftede Kaptajn Nicolai Moltke-Leth Anders Lassen Fonden for de penge, der kom ind ved salget af bogen ”Jo du kan”.

Anders Lassen Fonden er under protektion af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen og har navn efter Major Anders Lassen, der gjorde en formidabel indsats for Danmark under Anden Verdenskrig.

Fondens formål er at:

  • belønne betydningsfuld militær indsats
  • yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset for en særlig indsats eller sådanne efterladte og pårørende
  • støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militært personel
  • tilgodese personer, der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers efterladte
  • knytte Anders Lassen som et forbillede til de to korps og derved skabe tættere bånd mellem korpsene

Læs mere om Fonden, legatmodtagere og om Anders Lassen på www.anderslassenfonden.dk