Alle mennesker har ret til at finde det bedste i sig selv

Lige siden vi trådte de første skridt på jorden, har mennesker fokuseret på overlevelse. Udviklingen er sket i takt med vores evne til at tilegne os viden og lære. Også i dag er vores evne til at lære den ultimative færdighed, både for udviklingen af den enkelte og for fællesskabet. 

For at lære skal vi være villige til at slippe kontrol og turde møde det ukendte. Det i sig selv er en udfordring for rigtig mange mennesker.

Kontrol og udvikling er to omvendt proportionale størrelser. Jo mere kontrol vi ønsker, jo sværere er det at udvikle sig. Det ses tydeligt, hvis vi fx sammenligner små børn og voksnes tilgang til udfordringer.

Hvis vi  skal nå de mål og den livskvalitet, vi drømmer om, er vi nødt til at lære at balancere mellem tryghed og udfordring. Kontrol og udvikling.
          
Og hvordan findes den balance?  Jeg mener, opskriften er at udvikle personlige og sociale kompetencer i samme grad, som vi i dag udvikler faglighed. Vi skal have større kenskab til os selv, vores ressourcer og styrker. Vi skal opbygge tillid til, at vi hver især og sammen har, hvad der skal til for at møde fremtidens udfordringer.

BIOGRAFI