”Vi fik helt klart vores forventninger indfriet m.h.t. at få givet vores to øvrige ledelses lag en ordentlig energiindsprøjtning, og vi kan som ledere selv medvirke til at øve indflydelse på at forbedre hverdagen.

Marianne Mørk Christensen, CSC"

”En meget inspirerende aften. Det lykkedes virkelig Nicolai Moltke-Leth at engagere os, så vi glemte tiden. Abstrakt og jordnær på samme tid, men det gav os noget at tænke over, og vi fik koncepter, som vi kan bruge i dagligdagen. Nu må vi se, om vi kan hoppe ud af osteklokken”

David P. Meyer via Secretary, VELUX A/S

Du betog os med din ærlighed og dit engagement og fik kommunikeret, hvor vigtigt det er at turde flytte egne grænser. Jeg har aldrig før fået så mange positive tilkendegivelser fra elever efter et fællesarrangement, mails, hvor de spørger, hvordan de kommer videre og bliver endnu bedre til at sætte mål og nå dem. Mødet med dig har en positiv effekt på elevernes eksamensresultater, fordi de nu har fået redskaber til at styre frygten. Vi glæder os allerede til næste gang du kommer!

Birgitte Bøge, Lektor, Business College Syd