Center for Innovativ Læring

Lær at undervise, så du får alle elever med

Center for Innovativ Læring er et unikt og nytænkende forskningsbaseret helhedskoncept inden for undervisning og læring. Målet er at klæde dig som underviser på til at udvikle dine elevers personlige, faglige og sociale kompetencer og dermed skabe det bedst mulige fundament for individuel indlæring. Med denne ballast giver du alle dine elever mulighed for at lære det, de kan og samtidig udvikle personlige kompetencer, der støtter dem i at blive selvstændige og ansvarlige mennesker. 

Danmarks velfærdssamfund afhænger af vores evne til at få det bedste ud af den næste generation, og Center for Innovativ læring giver dig værktøjer til at tackle Danmarks største problemområder inden for uddannelsessektoren:

  • Store frafaldsprocenter på ungdomsuddannelser
  • Utilstrækkelige læsefærdigheder og faglige kompetencer
  • Mangelfuld integration af 2. generationsindvandrerne

Center for Innovativ Læring er målrettet træning, uddannelse, kursus, workshops og camps.