Projektet gennemføres i 2008/2009 som et pilotprojekt for alle 10. klasser i Vejle Kommune. Målet er at dokumentere synergieffekten af de forskellige tilgange til indlæring og generere ny viden om, hvordan vi gør skolesystemet endnu bedre.

Initiativet til Fremtidens Skole kommer fra et tværfagligt samarbejde mellem True North, Dansk Læsestil Institut og Seeds Training og gennemføres som et samarbejde med nogle af verdens førende forskere og undervisere.

Læs mere om projektet på www.truenorth.dk  eller initiativtagerne:

Nicolai Moltke-Leth, True North
Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitet / DPU
Susanne Aabrandt, Innovative Læringsmiljøer