True North

Modet til at udnytte sine styrker

Mennesket er unikt og rummer et fantastisk potentiale, men vi lader os alt for ofte begrænse af troen på, at vi ikke kan - eller duer.

Dette er fundamentet for True North, der har specialiseret sig i at udvikle personlige og sociale kompetencer hos bø unge mellem 14 og 19 år. Målet er at skabe indsigtsfulde, glade og kompetente unge, der hviler i sig selv.

At kende sit potentiale handler blandt andet om at vide, hvordan man bedst tilegner sig viden. I vores skolesystem sker indlæringen oftest siddende på en stol, men forskning viser, at faglig indlæring styrkes markant, hvis undervisningen kan aktivere flere indlæringskanaler samtidig. Alle mennesker har forskellige præferencer for, hvordan de lærer. Nogen gennem øjnene eller ørerne og andre gennem kroppen eller hænderne.

På True North´s kurser finder de unge nøglen til egen indlæring og bliver bevidst om vigtige H’er: Hvad står jeg for som menneske? Hvad er vigtigt for mig? Hvad vil jeg gerne bruge mit liv til? Hvem skaber jeg værdi for? Hvad er mine særlige kompetencer som jeg kan bidrage med?